Hair dryer Sleep Trick! Babies Love This – Ambient White Noise – Giúp bé ngủ ngay lập tức.Hair dryer sound for baby to sleep. Chỉ cần bật âm thanh này lên với volume vừa phải sẽ giúp bé ngủ ngay lập tức.

Leave a Comment