İnsanın kendi canı gibi , ciğerinin köşesi gibi sevdiği kimse. Dilimize Farsçada…


İnsanın kendi canı gibi , ciğerinin köşesi gibi sevdiği kimse. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Ciğer kelimesiyle, parça mânasına gelen pâre kelimesinin birleşiminden oluşmuştur. Özellikle evlat ve torunlar için kullanılır. Lûgat365 ❤️ #baby #babyboy #lugat365 #goodmorning #babyfashion

Leave a Comment